Medlemmer er pligtige til at følge foreningens vedtægter og beslutninger truffet af generalforsamlingen eller foreningens bestyrelse samt iøvrigt bidrage til gennemførelse af foreningens formål.

Udmeldelse kan ske skriftligt til udtræden ved regnskabsårets udløb.